Sotsiaalministeerium

Hasartmängumaksu Nõukogu

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus „Meie Inimesed”

Ida-Virumaa Heategevuskeskus

Narva Noortekeskus

Nõmme Lastekaitse Liit

Eesti EAPN