Text Size

Idee oma MTÜ loomisest tekkis juba aastaid tagasi,kuid kiireelu tempo ning muud kohustused lubasid antud unistuse teoks teha 2010. aasta oktoobris, kui MTÜ PRO Consensio sai ametlikult asutatud. MTÜ nimi tähendab ladina keeles „koostö heaks” – põhimõte, mis meid ühendab ja iseloomustab meie ühiseid tegevusi ja väärtusi.

 

MTÜ PRO Consensio eesmärk on koostööl põhinev hooliv, keskkonnateadlik ja turvaline ühiskond. Selleks aitame kaasa kodanikuühiskonna, heategevuse, hariduse, noorsootöö, integratsiooni, kultuuri, kuriteoennetuse, terviseedenduse ja sotsiaalvaldkonna arengule. Oleme sõpruskond, kes panustab enda teadmisi, oskusi, kogemusi ja tahet, et muuta meid ümbritsevat keskkonda sallivamaks, sõbralikumaks ja paremaks.